AUDIOVISUALS

Per: Gerard Lemes Lombardo
Presencial de 17:00 a 20:30 h
11/06/2024 - 01/08/2024
120 hores
Per: Josep H. Vallès
Presencial de 10:00 a 17:30 h
12/06/2024 - 11/07/2024
120 hores
Per: Carol Novell Ulloa
Teleformació - matí
02/05/2024 - 14/06/2024
130 hores
Per: Joan Tisminetzky Fabricant
Presencial de 10:00 a 17:30 h
06/05/2024 - 24/05/2024
80 hores
Per: Anna Mañosa
Teleformació - tarda
09/05/2024 - 04/07/2024
150 hores
Per: Jordi Arañó
Teleformació - tarda
07/05/2024 - 21/06/2024
160 hores
Per: Martí Genís Bardolet
Presencial de 09:00 a 14:00 h
07/05/2024 - 10/06/2024
110 hores
Per: Óscar Chuecos
Teleformació - matí
08/05/2024 - 19/06/2024
110 hores
Per: Carol Novell Ulloa
Teleformació - matí
17/06/2024 - 23/07/2024
110 hores
Per: David Argemí
Presencial de 09:00 a 14:00 hores
03/06/2024 - 17/06/2024
50 hores
Per: David Argemí
Teleformació - tarda
20/06/2024 - 02/08/2024
150 hores
Per: Martí Genís Bardolet
Presencial de 09:00 a 14:00 h
27/05/2024 - 30/07/2024
240 hores
Per: Laura Serrano, Raul Villuendas
Presencial de 15:00 a 20:00 h
17/06/2024 - 23/07/2024
120 hores
Per: Alex Martínez Acosta
Teleformació - matí
22/07/2024 - 18/10/2024
200 hores
Per: Alex Martínez Acosta
Teleformació - matí
15/05/2024 - 16/07/2024
200 hores
Per: César Timón García
Presencial de 15:00 a 20:00 h
06/05/2024 - 11/06/2024
125 hores
Per: Ignasi Miranda
Presencial de 09:00 a 14:00 h
06/05/2024 - 21/06/2024
160 hores